ReadyPlanet.com
dot
> รวมภาพสัมมนา AEC1-3

รวมภาพสัมมนา AEC1-3

18/8/55 ,25/8/55,1/9/55 สัมมนาหลักสูตรAEC1-3
โดยความร่วมมือระหว่าง  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย
กรมการค้าต่างประเทศ  และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

AEC1หลักสูตร "เตรียมความพร้อมให้แก่นักบัญชีในการก้าวสู่ AEC"
เป็นการเสวนา เปิดมุมมอง AEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี

AEC2 หลักสูตร "เจาะลึกถิ่นกำเนิดสินค้ากับสิทธิลดหย่อนทางภาษี" จัดที่กรมการค้าต่างประเทศ วิทยากรจากกรมการค้าต่างประเทศ นับเป็นความรู้ใหม่ที่นักวิชาชีพบัญชีไม่เคยรู้มาก่อนว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้นักบัญชีได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นหน่วยหรือส่วนงานที่จะช่วยผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากประเทศกลุ่มAEC ได้อย่างคาดไม่ถึง...

AEC3 หลักสูตร  "มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 กับAD / CVD / SG " 
เป็นเรื่องใหม่สำหรับนักบัญชีอีกเรื่องหนึ่ง แต่เมื่อมาได้รับความรู้จาก
วิทยากรกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมากด้วยคุณภาพ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ทำให้นักบัญชีเข้าใจ มองเห็นภาพ ได้บ้างพอสมควร........


 


สมาคมสำนักงานบัญชีไทย
ที่ตั้งสำนักงาน:  เลขที 64   ซอย รามอินทรา 117: ถนน รามอินทรา
แขวง:   มีนบุรี   เขต:  มีนบุรี      รหัสไปรษณีย์: 10510
เบอร์โทร:  02-906-4800     Mobile:  089-814-1876
อีเมล: tafa2547@gmail.com
แฟกซ์: 02-960-4800